Meerjaren onderhouds plan

Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) is een instrument waarmee je het onderhoud geplant wordt over een periode van 10 jaar. Aan de hand van het geplande onderhoud kan geld gereserveerd worden om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Neem contact met ons op voor meer informatie!